A szervezők

A Pénzügyi Nyári Egyetemet a Széchenyi István Szakkollégium tagjai indították útjára és szervezik ma is. A SZISZ története 1987. február 22-én Gyöngyösön kezdődött, ahol 30 alapító taggal megalakult a Széchenyi István Szakkollégiumi Csoport. A szervezet működését a magyar kollégiumi tradíciók valamint az angol college rendszer tapasztalatai és hazai alkalmazásának lehetőségei határozta meg. Így 1988. február 1-jén az Egyetemi Tanács egyhangúlag elismerte a Széchenyi István Szakkollégium megalapításának tényét. Névválasztásunk tisztelegés a kiváló politikus és szakember előtt, aki felelősségteljes és a közössége iránt elkötelezett személyként áll például a tagok előtt. A szakkollégiumi lét alapját mindenekelőtt a szakmai élet jelenti, amelynek legfontosabb eleme a folyamatos kurzusmunka a hozzátartozó beszámolási rendszerrel. Fontosnak tartjuk előadások, konferenciák, táborok, programok szervezését, ezzel is szélesítve a látókörünket és ismereteinket. Az egyetemi (elsősorban BCE) és országos szintű Tudományos Diákköri Konferenciákon való részvétel meghatározó a szakkollégisták tudományos pályakezdésénél. A kollégium lehetőséget biztosít tutor melletti kutatási tevékenységre, amely az elmélyültebb, személyre szabottabb szakmai munkát segíti. A Kollégium keretein belül léteznek más, a szakmai munkához tartozó tevékenységek is, így például könyvfordítás, szerkesztés, különböző kutatási projektekben való részvétel. A szakmai munkáért a szakkollégium Szakmai és Tudományos Tanácsa felel, amelynek tagjai aktív szakkollégisták. Az igazgató, a szakmai igazgatóhelyettes, a szakkollégium seniorjai, az idősebb szakkollégisták és egyes volt tanáraink segítik a szervezetet a szakkollégium szakmai arculatának kialakításában. A 2005-ös szakmai reformunk keretében bevezetésre került a sávrendszer, amely 4 érdeklődési területre, ún. sávra tagolta a szakmai rendszert. Ezek a pénzügy, szociológia, jog és közgazdaságtan és kormányzati gazdaságtan sávok. Tapasztalataink alapján egyre erősebb igény mutatkozik a magyar felsőoktatásból gyakorlatilag teljesen hiányzó készségfejlesztő kurzusok iránt (esszéírás, logika, retorika), amelyeket lehetőségünk van a SZISZ-ben hallgatni. A Széchenyi István Szakkollégium a Ráday utcai Földes Ferenc Kollégiumának második emeletén működik. Összesen 55 férőhellyel rendelkezünk, amelyeket évente nagy küzdelem után osztunk fel egymás között. A többi kollégistához hasonlóan nekünk is kollégiumi díjat kell fizetniük, amelynek fejében használhatjuk a kollégium infrastruktúráját. Együtt élünk egy emeleten, ahol mindenki mindenkit ismer, az ad hoc szerveződő folyosói sörözéssel egybekötött eszmecserék pedig magukban rejtik a spontaneitás varázsát, mely varázs sokszor kivárja a hajnali fényeket... Októberben Erdélybe utazunk, szakmai hétvégézünk, télitáborozunk, nyáritáborozunk, szobatúrákat, jogászvacsorákat és kirándulásokat szervezünk, SZISZ-es sportnapokat tartunk, és döbbent csöndben vagy hangos nevetéssel élvezzük a Szakkollégium Színjátszó körének újabb előadását… A Szakkollégium a kezdetektől fogva szoros kapcsolatot tartott fenn a határon túli magyar diákszervezetekkel. A '90-es évek elején ez a viszony elsősorban a felvidéki magyar egyetemisták - az akkori Csehszlovákia különböző egyetemein, nem utolsósorban Prágában működő - szervezeteivel volt erős. Az évtized közepére ez a kapcsolat egy kicsit meggyengült, gyakorlatilag az október 6-i aradi koszorúzásokra korlátozódott. Erre azonban a mai napig tradicionálisan minden évben sor kerül. A határon túli magyar egyetemistákkal kiépített szálak megerősödéséhez segített hozzá az 1994-ben első alkalommal Lakitelken pénzügyi és közép-európai politikai eszmetörténeti témában megszervezett nyári tábor, amely szintén hagyományt teremtett. A pénzügyi rész sikerének köszönhetően Pénzügyi Nyári Tábor, majd Pénzügyi Nyári Egyetem néven kerül megrendezésre mind a mai napig. További információkat a SZISZ-ről a honlapunkon találsz!